Προσφορά. Τιμή: 7,40 ευρώ/ τ.μ.

Προσφορά. Τιμή: 7,40 ευρώ/ τ.μ.