Προσφορά. Τιμή : 7,10 ευρώ/ τ.μ.

Προσφορά. Τιμή : 7,10 ευρώ/ τ.μ.