Τιμή : 6 ευρώ/τ.μ. + ΦΠΑ (23%)

Τιμή : 6 ευρώ/τ.μ. + ΦΠΑ (23%)