Τιμή: 6 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ (23%)

Τιμή: 6 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ (23%)