Τιμή : 6 ευρώ/ τ.μ + ΦΠΑ (23%)

Τιμή : 6 ευρώ/ τ.μ + ΦΠΑ (23%)