Τιμή : 4 ευρώ / τ.μ. + ΦΠΑ

Τιμή : 4 ευρώ / τ.μ. + ΦΠΑ