Τιμή : 6 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ

Τιμή : 6 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ