Τιμή : 2,20 ευρώ / τ.μ.+ ΦΠΑ

Τιμή : 2,20 ευρώ / τ.μ.+ ΦΠΑ