Τιμή: 33 ευρώ. Π 30,2 Χ Β 30,5 Χ Υ 58,2

Τιμή: 33 ευρώ. Π 30,2 Χ Β 30,5 Χ Υ 58,2