Τιμή : 34 ευρώ. Π 45 Χ Β 15 Χ Υ 35,7 εκ.

Τιμή : 34 ευρώ. Π 45 Χ Β 15 Χ Υ 35,7 εκ.