Τιμή : 28 ευρώ. Διάμετρος 30 εκ.

Τιμή : 28 ευρώ. Διάμετρος 30 εκ.