Τιμή : 63 ευρώ. Διάμετρος 65 Χ Υ 46,5 εκ.

Τιμή : 63 ευρώ. Διάμετρος 65 Χ Υ 46,5 εκ.