Τιμή : 65 ευρώ. Π 51,5 Χ Β 49 Χ Υ 39,5 εκ.

Τιμή : 65 ευρώ. Π 51,5 Χ Β 49 Χ Υ 39,5 εκ.