Τιμή: 66 ευρώ. Π 52 Χ Β23 Χ Υ 72 εκ.

Τιμή: 66 ευρώ. Π 52 Χ Β23 Χ Υ 72 εκ.