Τιμή : 21 ευρώ. Π 20 Χ Β 20 Χ Υ 28 εκ.

Τιμή : 21 ευρώ. Π 20 Χ Β 20 Χ Υ 28 εκ.