Τιμή : 90 ευρώ. Π 70 Χ Β 35 Χ Υ43 εκ.

Τιμή : 90 ευρώ. Π 70 Χ Β 35 Χ Υ43 εκ.