Τιμή : 26 ευρώ. 40 X 32 X 26 εκ.

Τιμή : 26 ευρώ. 40 X 32 X 26 εκ.