Τιμή : 17 ευρώ. Διάμετρος 35 Χ Υ 30 εκ.

Τιμή : 17 ευρώ. Διάμετρος 35 Χ Υ 30 εκ.