Τιμή : 50 ευρώ. Π 50 Χ Β 50 Χ Υ 46,5 εκ.

Τιμή : 50 ευρώ. Π 50 Χ Β 50 Χ Υ 46,5 εκ.