Τιμή: 75 ευρώ. Π 60 Χ Β 30 Χ Υ 38,2 εκ.

Τιμή: 75 ευρώ. Π 60 Χ Β 30 Χ Υ 38,2 εκ.