Τιμή : 55 ευρώ. Διάμετρος 60 Χ Υ 47 εκ.

Τιμή : 55 ευρώ. Διάμετρος 60 Χ Υ 47 εκ.