Τιμή: 28 ευρώ. Διάμετρος 40 εκ.

Τιμή: 28 ευρώ. Διάμετρος 40 εκ.