5,80 ευρώ / τ.μ. + ΦΠΑ (αυτοκόλλητο πλακάκι)

5,80 ευρώ / τ.μ. + ΦΠΑ (αυτοκόλλητο πλακάκι)