Τιμή: 4 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ (23%)

Τιμή: 4 ευρώ/ τ.μ. + ΦΠΑ (23%)