Επαγγελματική Συνέντευξη (Business Interview) : Ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι

 

Επαγγελματική Συνέντευξη (Business Interview) : Ερωτήσεις για τις οποίες θα πρέπει να είσαστε προετοιμασμένοι

Προετοιμαστείτε για τις ακόλουθες επικρατέστερες ερωτήσεις συνέντευξης για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας να πάρετε τη δουλειά. Χρησιμοποιήστε τις κατευθυντήριες γραμμές που αναγράφονται παρακάτω για να σιγουρευτείτε ότι οι απαντήσεις σας συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις του ατόμου που παίρνει την συνέντευξη.

 

Γιατί θέλετε αυτή τη δουλεία;

O στόχος της παραπάνω ερώτησης είναι να εξασφαλίσει ο ερωτών ότι αναζητάτε για την ίδια δουλειά που ο συγκεκριμένος εργοδότης έχει να σας προσφέρει. Φροντίστε να αναφέρετε παραδείγματα συγκεκριμένων στοιχείων της δουλειάς που σας ενδιαφέρουν και σας ενθουσιάζουν. Πείστε με τα επιχειρήματα σας το άτομο που σας παίρνει την συνέντευξη ότι αναζητάτε ακριβώς τον συγκεκριμένο τύπο δουλειάς που η θέση αυτή προσφέρει. Τονίστε το πόσο οι δεξιότητες κι οι επαγγελματικές σας ικανότητες  ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας.

 

Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας.

Εδώ , ο υπεύθυνος της συνέντευξης προσπαθεί να διαπιστώσει αν ταιριάζετε με την υπόλοιπη ομάδα εργασίας καθώς και με το συνολικό πνεύμα της εταιρείας. Προσπαθήστε να περιγράψετε τον εαυτό σας αντικειμενικά εστιάζοντας στις βασικές σας δεξιότητες και ικανότητες που μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία;

Εδώ μπορείτε να περιγράψετε τρία ή τέσσερα από τα δυνατά σας σημεία τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητας σας στη συγκεκριμένη δουλειά. Προσπαθήστε να αποφύγετε τους πολύ γενικούς όρους και φροντίστε να είσαστε όσο το δυνατό περισσότερο συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Για παράδειγμα θα μπορούσατε να αναφέρετε ότι το δυνατό σας σημείο είναι η επικοινωνία και η ικανότητα σας να πείθετε τους άλλους.

Ποια είναι τα αδύνατα σημεία σας;

Με αυτή την ερώτηση ο υπεύθυνος της συνέντευξης επιδιώκει να αξιολογήσει το επίπεδο αυτογνωσίας σας παρά κατ’ ουσία τις επαγγελματικές σας αδυναμίες. Η αναγνώριση μιας αδυναμίας εκλαμβάνεται συνήθως ως ένδειξη ωριμότητας και σοφίας. Αναφερθείτε σε κάποια πραγματική και ειλικρινής αδυναμία σας αλλά προσπαθήστε να την παρουσιάσετε σαν κάτι θετικό περιγράφοντας την ως κίνητρο εξέλιξης.

 

Που θα θέλατε να βρίσκεστε σε πέντε χρόνια από τώρα;

Εδώ το άτομο που σας παίρνει την συνέντευξη αναζητά ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των προσδοκιών σας και αυτού που η συγκεκριμένη δουλειά μπορεί να σας προσφέρει. Αναφερθείτε γενικά στις δεξιότητες που διαθέτετε και θα θέλατε να αξιοποιήσετε, τι θα θέλατε να μάθετε από το χώρο εργασίας σας, πραγματικές προκλήσεις και ευκαιρίες που θα θέλατε να έχετε στη καριέρα σας.

Έχετε να με ρωτήσετε κάτι;

Εδώ θα πρέπει να έχετε σίγουρα κάτι να ρωτήσετε αν θέλετε να πάρετε τη δουλειά. Προετοιμάστε μια λίστα από έξυπνες και εύστοχες ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε σε σχέση με την εταιρεία, τη θέση και το αντικείμενο εργασίας.

 

Προετοιμαστείτε καλά για τις παραπάνω ερωτήσεις και να είσαστε σίγουροι ότι θα ξεχωρίσετε ως ο πλέον καταλληλότερος υποψήφιος για τη θέση.